projecten

  • alle projecten

profiel

Ons landschap is voortdurend in beweging. De samenleving verandert, het landschap verandert mee en is daarmee een uiting van onze cultuur. Het ontwerpen aan deze vernieuwing is mijn vak, het domein van de landschapsarchitect. Met passie en een oplossingsgerichte houding werk ik graag aan  een mooie, nuttige en duurzame buitenruimte. Voor stad, dorp of landelijk gebied, van groot tot klein. Met heldere hoofdlijnen en zorgvuldige details. En een goed besef van de bruikbaarheid en beheerbaarheid. Een ontwerp moet kunnen groeien en mooi oud kunnen worden. Want bouwen aan het landschap is bouwen voor de komende decennia. Daarbij past zorgvuldigheid.

De belangrijkste inspiratie is de plek zelf: de geschiedenis, de topografie, de sfeer en de mensen die er gebruik van maken. Elk ontwerp start met de zoektocht naar het unieke verhaal, naar de essentie. Het is de uitdaging het verleden, heden en de toekomst in balans te brengen door betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap. Samen met u, samen met de gebruikers.

In mijn opvatting is een landschapsarchitect een creatieve verbinder van ruimtelijke opgaven in vaak complexe processen, geen artistiek kunstenaar. Door te ontwerpen – op basis van scherpe analyses – ben ik in staat nieuwe ruimtelijke samenhang te creëren. Ik hecht aan helderheid, rust en ruimte. Ik hou van ontwerpen met een vanzelfsprekende eenvoud, tijdloos en duurzaam. En van de verrassing; het is bij iedere start weer de vraag wat de uitkomst zal zijn. Het is een mooi vak. Ik beleef dan ook veel plezier aan het ontwerpen.

Ik werk sinds 1996 als landschapsarchitect. Ik heb daarbij samengewerkt met zeer uiteenlopende partijen en opdrachtgevers; ministeries, rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, marktpartijen, boeren, burgers en buitenlui. In het veld, aan de keukentafel en in de bestuurskamer. Met een brede belangstelling: gebiedsontwikkeling, herbestemming van cultureel erfgoed, ruimte voor water, nieuwe infrastructuur, recreatieve beleving, ontwikkeling van de landbouw, nieuwe natuur, landgoederen, woonvormen in het landschap,  etcetera. Ik heb aan mooie, uitdagende opgaven mogen werken, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Radio Kootwijk, Het Munnikenland en A73-Zuid. Meer informatie vindt u bij projecten.

Als landschapsarchitect ben ik altijd op zoek naar nieuwe en verrassende opgaven. Voor ruimtelijk ontwerp van tuin en park, stad en landschap en infrastructuur; voor analyse en ontwerpend onderzoek; voor bescherming en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in herbestemmingsopgaven en gebiedsontwikkelingen. En ontwerpen doe je samen. Ik beschik dan ook over een uitgebreid netwerk van professionals. Zoals voor techniek en uitvoering, kostenraming, communicatie, water en natuur, historie, kunst en procesmanagement.

.

Kees van der Velden

.

ir. C.A.M. van der Velden MSc. | landschapsarchitect bnt | architectenregister 3.971015.001 | Handelsregister KvK 60825014

contact

Als u een vraag heeft, meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in samenwerking, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen:

  • Email: info@keesvandervelden.eu